Sebeúcta

Znáte vlastní hodnotu a dokážete ji i ocenit?

Zamýšleli jste se někdy nad tím jakou máte vlastní hodnotu, jak se vnímáte, co si o sobě myslíte, jak se srovnáváte s ostatními?

Sebeúcta se dá vyjádřit jako hodnocení sebe sama a zjednodušeně se dá říct, že je buď pozitivní nebo negativní.

Toto hodnocení si každý dělá sám na základě vyhodnocování svých zkušeností, pocitů, myšlenek, vzorců chování a důležitých situací, které toto hodnocení dokáží ovlivnit.

Obrovskou roli zde hrají jak úspěchy, tak i neúspěchy nebo selhání, které naši sebeúctu (sebe-hodnocení) dokáží velmi rozhoupat. Úspěchy a pozitivní hodnocení má rád asi každý, ale negativní hodnocení a neúspěchy jsou nedílnou součástí tvorby sebeúcty.


Zamyslete se nad tím, jak vidíte sami sebe.


Je vaše sebeúcta, sebejistota, sebedůvěra neochvějná nebo si sami sebou nejste moc jistí?

Mezi některé ze znaků oslabené sebeúcty patří například:

 • vyhýbání se nebo neudržení očního kontaktu,
 • nedůvěra ve své schopnosti,
 • nadměrná a dlouhodobá sebekritika,
 • časté omlouvání se,
 • nadměrné vyhledávání útěchy,
 • častá bezradnost,
 • pocity viny a studu,
 • pocity bezcennosti a neprospěšnosti,
 • časté změny ve vztazích a úniky ze vztahů,
 • častěji vidí negativní (chyby) a pozitivní (úspěchy) přehlíží

Co ale dělat, když negativní sebe-hodnocení převyšuje to pozitivní a my svou sebeúctu ztrácíme?


V čem Vám může tento on-line workshop pomoci?

Můžete tak objevit, vyčistit a přeměnit všechny negativní vzorce a programy, které Vám stojí v cestě za zdravím a spokojenějším životem a můžete odstranit svá omezení a limity.

Získáte mocný nástroj, kterým při kreslení vytváříte harmonii a vnášíte ji do významů se kterými v obrázku pracujete.


NEMMO nabízí více než myslíte.

 • Inspirace – Při kreslení se může objevit nadšení a inspirativní nápady, které vás pozitivně popostrčí.
 • Inovace – Staré myšlenkové vzorce jsou narušeny, objevují se nové vzorce a souvislosti a tvoří ideální živnou půdu pro inovace.
 • Jasnost – obrázek řekne více než 1000 slov . Uvědomíte si, o co jde, i když to nedokážete vyjádřit slovy.
 • Všímavost – Kreslení vám umožňuje ponořit se do tady a teď a vědomě se zapojit do svých pocitů, myšlenek a tělesných vjemů.
 • Kreativita – (znovu)objevujete svou vlastní kreativitu a zažijete při kreslení pohodu a klid.
 • Sebeurčení – S tužkou ve vlastní ruce jste vždy schopni udělat něco dobrého pro sebe, nezávisle na někom jiném.

Co je na on-line workshop potřeba?

 • Chtít vzepřít se možnému přesvědčení “Neumím kreslit!”
 • PC nebo notebook s přístupem na internet pro on-line účast.
 • bílý papír A4, černá tenký fix (šířka čáry 0,5 mm/1 mm).
 • silnější černý permanentní fix, barevné pastelky (voskovky či progressa), ořezávátko.
 • dostatek času a klidu pro sebe – workshop může trvat i dvě a půl hodinky.

Chcete si zakoupit přístupy k více video-workshopům a záznamům z webinářů najednou?

Nebo jen video-workshop Sebeúcta?


A jak to vnímají účastníci NEMMO workshopů a webinářů?


Pokud máte raději osobní setkání, další možností je individuální NEMMO koučink.


Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách, v on-line vysílání či video-workshopech najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!