NEMMO

je založené na mých zkušenostem, studiích a práci na sobě, kdy komponuji účinné techniky práce s myslí, tělem a Duší, které ve zkratce nazývám NEMMO.

Je to zkratka pro Neuro-Energetické Myšlenkové Mapy a Obrazy

pro tělo, mysl a duši.

NEMMO tedy není jen jedna technika, ale je inspirována mnohými dalšími technikami a metodami. Jejím cílem je být sám sobě terapeutem a najít svůj klid, radost, štěstí a žít spokojený a zdravý život.

NEMMO je souborem technik a metod, kterými se zabývám již mnoho let, kdy jsem prošla mnohými semináři, meditacemi, školeními, workshopy, regresemi, rodinnými konstelacemi, kvantovou terapií a absolvovala jsem mnoho dalších technik, jako je hypnoterapie, One Brain metoda nebo Access Bars. Studuji celostní medicínu a Novou Germánskou medicínu, nechávám se inspirovat i metodou Neurografiky a jinými kreativními způsoby myšlenkových terapií.

Všechny výše uvedené techniky nebo metody jsou samy o sobě jedinečné a za kteroukoliv z nich jsem vděčná. Ale na každou mysl, tělo i duši zabírá jiný lék a hledat jaký, je někdy velmi dlouhá cesta. Zkomponováním technik a metod jsem získala velmi účinné NEMMO, kterým lze toto “hledání” velmi zrychlit.

Funguje na více úrovních, ve kterých je zahrnuta i epigenetika, buněčná paměť, naše neuronová síť a další … 🙂 Zkrátka vše co potřebuje naše tělo, mysl i duše. Je velmi účinné jak na řešení a odstraňování mnoha problémů, strachů a dalších negativních stavů, tak na pozitivní a konstruktivní plánování, a nové programování vlastní mysli.


Recenze účastníků video-workshopů a webinářů


Zdá se Vám, že už žijete v době, které nerozumíte?

Je stále více zřejmé, že už žijeme v jiné, “nové době”, a zdá se těžké se jí přizpůsobit. Jsou zapotřebí hluboké změny ve všech oblastech života. NEMMO je jednou z možností, která pomáhá tyto změny uskutečnit.

Je to jedinečný kreativní, terapeutický i koučovací a lidmi ověřený nástroj pro práci s myslí, tělem i duší za účelem řešení různých problémů, dosažení cílů a transformaci do reality.

Není to jen o kreslení hezkých obrázků. Každé dílo je individuálním procesem, při kterém dochází k “překreslení neuronové sítě, k harmonizaci části psychiky tvůrce a k propojení s celkem.

Podle přesně daných  postupů.

Nejedná se o automatickou kresbu!  Nejdříve se vyladíme na to, co chceme ve svém životě změnit, přeneseme to na papír a pak rozkreslujeme a vytváříme nové cesty a propojení k žádoucí realitě.

Pomáhá nám zbavit se nepotřebného a nefunkčního neuronového propojení, a vytváří propojení nová, potřebná a užitečná.

Každý z nás zažívá nějaké problémy, traumata, životní krize, negativní pocity nebo nemoci, které nám znepříjemňují život každý den.

Necítíme se pak dobře a hledáme cestu, jak z toho všeho uniknout a někdy je téměř nemožné najít příčinu nebo se problému zbavit.

Náš každodenní život „jede“ podle starých návyků, vzorců chování, programů a pokud jsou škodlivé, škodíme jimi sami sobě, i když si to neuvědomujeme. Jednoduše se dá říct, že starých vzorců, návyků a programů je potřeba se zbavit a nahradit je novými. Ale jak ?!

Nabízím jednoduchá řešení…

Živý nebo on-line workshop anebo video-workshop.

Co to je?

Workshop je “živé setkání” – koučovací pracovní seminář, na kterém nedostáváte pouze teoretické znalosti, ale rovnou si vyzkoušíte NEMMO a zažijete SKUTEČNÉ  změny HNED pod profesionálním vedením.

On-line workshop je “on-line setkání” – individuální koučovací pracovní seminář, ve kterém mě máte jen pro sebe.

Video-workshop je – koučovací pracovní seminář, na kterém si pracujete dle natočených videí nebo záznamů z webinářů. Po zajištění přístupu ke kterémukoliv z nich, na sobě můžete pracovat kdykoli budete chtít. Přístup k nim vyžaduje připojení k internetu a je v podstatě trvalý. Instrukce ve video-workshopech jsou do detailu zpracované a vysvětlené.


Chci se podívat na plánované workshopy


Na co všechno se dá použít?

Kromě toho, že se věnujete velmi kreativní a zábavné  činnosti, má NEMMO spoustu výhod:

  • Naučíte se  univerzální kód, který je snadno srozumitelný a snadno ovladatelný.
  • Získáte neverbální komunikační nástroj s naším podvědomím.
  • Úleva od stresu a negativních emocí.
  • Lze jej použít pro osobní nebo profesionální růst.
  • Dokážete svůj mozek i své myšlení doslova přepsat a naučit se efektivně zvládat každodenní stresy nebo se jich úplně zbavit.
  • Vytváří nová spojení pro radostný a úspěšný život.

Díky NEMMO si dokážete v mozku vytvořit nová neuronová spojení, nově aktivovat síť neuronů a oživit i nefunkční neurony. Tato technika pomáhá otevřít vědomí, transformovat myšlení, najít řešení problémů a celkově si změnit život k lepšímu. Pomocí fixu, papíru, pastelek a linie, kterou vás naučím používat, můžete skutečně vyřešit mnoho svých problémů nebo si naplánovat nový, lepší a kvalitnější život ve všech oblastech. 

Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!