Překonání strachu

Se strachem a stresem se potýkáme téměř denně. Tento webinář jsme věnovali tomu, jak překonat akutní strach nebo stres.

Naučená technika se dá aplikovat velice rychle a téměř kdykoliv a kdekoli a je dobrým pomocníkem, když se potřebujete dostat do klidu.

Takže když Vás rozhodí šéf, partner, příbuzní, známí nebo někdo cizí, namalujete si obrázek a dostáváte se znovu do svého klidu.

A pokud se ve vašem těle po přečtení těchto příkladů děje něco nepříjemného, je potřeba to zpracovat 🙂

 • Strach ze ztráty blízkých
 • Strach ze smrti
 • Strach z nemocí a zranění
 • Strach z bolesti
 • Strach z omezování a ztráty svobody
 • Strach z neúspěchu
 • Strach z odmítnutí a opuštění
 • Strach z veřejného vystupování
 • Strach z tělesného kontaktu a intimity
 • Strach z přírodních katastrof (např. zemětřesení, povodně)
 • Strach z výbuchů a hromu
 • Strach z hmyzu a hadů
 • Strach z jídla a potravin (např. alergie, strach z otravy)
 • Strach z veřejných projevů a prezentací
 • Strach z vlastního těla a vzhledu
 • Strach z agresivních lidí a konfliktů
 • Strach z padání a zranění
 • Strach z ostrých předmětů a nožů
 • Strach z nemocnic a lékařských procedur
 • Strach z vlastní sexuality a sexuálních projevů
 • Strach z veřejného hodnocení a kritiky
 • Strach z omezených finančních prostředků a chudoby
 • Strach z vězení a ztráty svobody

Webinář již proběhl, ale to nevadí, máme pro Vás záznam, na kterém krok za krokem uvidíte kreslení obrázku na odstranění strachu / stresu.

Během webináře jsem odpovídala na mnohé dotazy a tak webinář obsahuje i mnoho cenných odpovědí 🙂

Například zjistíte, jaký je rozdíl mezi odstraněním strachu a odstraněním konkrétního omezení.

Jako bonus získáte přístup k záznamu webináře ART neuro kresby.

NEMMO nabízí více než myslíte.

 • Inspirace – Při kreslení se může objevit nadšení a inspirativní nápady, které vás pozitivně popostrčí.
 • Inovace – Staré myšlenkové vzorce jsou narušeny, objevují se nové vzorce a souvislosti a tvoří ideální živnou půdu pro inovace.
 • Jasnost – obrázek řekne více než 1000 slov . Uvědomíte si, o co jde, i když to nedokážete vyjádřit slovy.
 • Všímavost – Kreslení vám umožňuje ponořit se do tady a teď a vědomě se zapojit do svých pocitů, myšlenek a tělesných vjemů.
 • Kreativita – (znovu)objevujete svou vlastní kreativitu a zažijete při kreslení pohodu a klid.
 • Sebeurčení – S tužkou ve vlastní ruce jste vždy schopni udělat něco dobrého pro sebe, nezávisle na někom jiném.

Co je na on-line workshop potřeba?

 • Chtít vzepřít se možnému přesvědčení “Neumím kreslit!”
 • PC nebo notebook s přístupem na internet pro on-line účast.
 • bílý papír A4, černá tenký fix (šířka čáry 0,5 mm/1 mm).
 • silnější černý permanentní fix, barevné pastelky (voskovky či progressa), ořezávátko.
 • dostatek času a klidu pro sebe – workshop může trvat i dvě a půl hodinky.

Chcete si zakoupit přístupy k více video-workshopům a záznamům z webinářů najednou?

Nebo jen video-workshop Překonání strachu?


A jak to vnímají účastníci NEMMO workshopů a webinářů?


Pokud máte raději osobní setkání, další možností je individuální NEMMO koučink.


Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách, v on-line vysílání či video-workshopech najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!