Odevzdání a navrácení

ŽIVOT

Odevzdali jste někomu svůj život a chtěli byste ho zpět? Mohli jste si jako malé děti vybírat, jestli půjdete například k zubaři nebo vás tam rodiče “dovlekli” a v podstatě jste byli odevzdáni do péče někomu jinému – cizímu?


Myslím, že se to stalo v podstatě každému z nás, protože jako malí jsme na výběr moc neměli, a když přišly zdravotní trable nebylo co řešit. Péči nelze zanedbávat a tak vás rodiče v dobré víře, “odevzdali” do péče někomu vzdělanějšímu. Ale co třeba taková škola, kde jste pod nadvládou jinak smýšlejících učitelů čelili mnohým (někdy i potupným) zkouškám?

Vyšli jste z toho jako vítězové a žijete si svůj život dle svých představ?

Nebo spíše jako poražení, kteří si velmi dobře pamatují tu bezmoc, když za Vás rozhodoval někdo jiný a nebylo jak to změnit?

U každého z nás měl tento akt “odevzdání” našeho života jiný důvod a přišel dříve nebo později. Ale přišel a zůstal navždy zapsaný v našem podvědomí.


A tak se z toho stal zvyk. Zvykli jste si odevzdávat svůj život “na starost” někomu jinému, a ať už to byl lékař, partner, trenér, učitelka nebo zaměstnavatel, zvykli jste si, že o vašem životě rozhodují ti druzí.

Líbí se Vám, když tohle čtete?

Pokud ano, už nemusíte číst dále, ale pokud NE, tak nastal ten správný čas “navrátit” si svůj život a žít ho podle sebe!

Je důležité si uvědomit, že “odevzdání se” do péče někoho jiného nemusí být vždy destruktivní. Když vědomě vstoupíte například do vztahu, sňatku nebo pracovní smlouvy, kde vás to naplňuje radostí, štěstím a necítíte žádná omezení, není důvod přestat si užívat … 🙂 Moc Vám to přeji.

To však neznamená, že v podvědomí nezůstaly žádné stopy a omezení z dětství a let dřívějších. Tímto podvědomým “odevzdáváním se” nám také vznikl návyk, který nás nutí se dále odevzdávat, spoléhat na někoho jiného krom sebe a ptát se ostatních, zda to co děláme, děláme správně.

Vaše vnitřní dítě žije stále ve Vás a jeho strachy, bolesti a frustrace jsou stále ve vašem podvědomí.

V čem Vám může NEMMO workshop “Odevzdání a navrácení” pomoci?

zbavit se tíhy minulosti, zbavit se té dětské bezmoci a frustrace z nadvlády dospělých

odstranit tu nemožnost rozhodovat sám za sebe v současnosti a v budoucnosti

Pojďme, společně na tom zapracujeme, vyčistíme a vezmete si svůj život zpět!

Můžete malovat i s dětmi, protože oni nyní mohou prožívat to, co kdysi Vy.

Připravte si čtvrtku A4 (případně obyč. papír) a nějaké pastelky nebo voskovky či progressa, a mějte po ruce i obyčejnou tužku, černý tenký a silný fix.


Chcete si zakoupit přístupy k více video-workshopům a záznamům z webinářů najednou?

Nebo jen video-workshop Odevzdání a navrácení?


A jak to vnímají účastníci NEMMO workshopů a webinářů?


Pokud máte raději osobní setkání, další možností je individuální NEMMO koučink.


Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách, v on-line vysílání či video-workshopech najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!