Harmonizace života

Od narození do současnosti

Tento NEMMO workshop je pokračováním Harmonizace prenatálního období.

Život je cesta plná změn a výzev. Každé období života přináší svá jedinečná úskalí a radosti. Od narození po celý život zažíváme různá traumata, která je potřeba vyčistit a zharmonizovat.

Traumata, která jsme prožili v různých obdobích života mohou mít různé formy, různé úrovně závažnosti a mohou nás ovlivnit takřka na celý život.

1. Porodní trauma: Některé porodní procesy mohou být pro novorozence traumatické. Například dlouhé nebo obtížné porody, potíže s dýcháním novorozence nebo závažné komplikace. Navíc většina z nás dostala na zadek hned co jsme se narodili – asi za odměnu, že jsme to zvládli…

2. Ztráta rodiče nebo pečovatele: Ztráta blízkého člověka, jako je rodič nebo pečovatel, může způsobit emocionální trauma a ovlivnit dítě v raném věku. Toto trauma může mít dlouhodobé důsledky pro emocionální a sociální vývoj jedince.

3. Fyzické nebo emocionální zneužívání: Děti a dospívající mohou být vystaveni fyzickému nebo emocionálnímu zneužívání ze strany členů rodiny, pečovatelů nebo dalších autoritativních postav. Toto trauma může vést k vážným problémům se sebevědomím, duševním zdravím a mezilidskými vztahy.

4. Trauma spojená se školou: Některé děti mohou trpět traumatem spojeným se školou, jako je šikana, nespravedlivé zacházení učitelů nebo akademický tlak. To může mít dlouhodobé důsledky pro sebevědomí, motivaci a vztahy se školou a vzděláním.

5. Ztráta práce nebo finanční nestabilita: V dospělosti může ztráta práce, finanční problémy nebo jiné životní události vést k emocionálnímu traumatu a úzkosti. Toto trauma může ovlivnit celkový stav duševního zdraví a kvalitu života.

6. Ztráta partnera nebo blízkého přítele: Ve středním a pozdějším věku může ztráta partnera nebo blízkého přítele způsobit emocionální trauma a vedlejší účinky, jako je smutek, osamělost a deprese.

7. Zdravotní problémy: Závažné zdravotní problémy, jako jsou těžké nemoci, úrazy nebo invalidita, mohou způsobit fyzické i emocionální trauma a mít významný dopad na celkovou kvalitu života.

8. Stárnutí a ztráta soběstačnosti: V pozdním věku se lidé mohou setkat s trauma spojeným se ztrátou soběstačnosti, ztrátou blízkých přátel nebo rodiny a dalšími výzvami spojenými se stárnutím. To může vést k pocitům ztráty, izolace a úzkosti ohledně budoucnosti.


Takových příkladů bych mohla uvést mnohem více, ale není důležité kolik jsme jich prožili. Důležitější je postarat se o to, aby nám taková traumata už nezasahovala do života!


Abyste mohli svá traumata zharmonizovat je nepotřebujete všechna znát nebo si je pamatovat. V tomto workshopu ukáži, jak harmonizovat prvních sedm let života a naučíte se, jak tento proces praktikovat až do současnosti.

Je důležité si uvědomit, že trauma může mít různé formy a ovlivňovat nás různými způsoby. Někoho může trauma posílit a jiného stejné trauma poznamenat na celý život.

V NEMMO workshopu Harmonizace života budete mít jasný návod, jak si tato traumata vyčistit a zharmonizovat.

Cílem je uklidnit a zharmonizovat vše tak, aby zůstala jen čistá láska a vnitřní rovnováha.


Příprava na workshop není vůbec složitá a není zapotřebí mít kreslící nebo kreativní talent. Vše zvládnete pěkně krok za krokem.

Připravte si čtvrtku A4 (případně obyč. papír) a nějaké pastelky nebo voskovky či progressa, a mějte po ruce i obyčejnou tužku, černý tenký a silný fix.


Chcete si zakoupit přístupy k více video-workshopům a záznamům z webinářů najednou?

Nebo jen NEMMO video-workshop Harmonizace života – Od narození do současnosti?


A jak to vnímají účastníci NEMMO workshopů a webinářů?


Pokud máte raději osobní setkání, další možností je individuální NEMMO koučink.


Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách, v on-line vysílání či video-workshopech najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!